Pánske ZÁHRADY - pozemky pod Tatrami

Nové fotografie a VIDEO v galérií Leto/2015

Projekt, Pánske záhrady

Projekt IBV Panské záhrady I dopĺňa jestvujúci stav vo východnej časti obce Batizovce v lokalite Panské záhrady I, kde v súčasnosti stoji Penzión Šafran a 14 rodinných domov. Projekt IBV Panské záhrady I je územie v tvare trojuholníka ohraničené ulicami Záhradná a Osloboditeľov. V projekte je riešený areál o celkovej výmere 65 648m2 . Poskytuje plochu pre 60 rodinných domov o výmere 55 577m2, plochu pre komunikácie v rámci areálu o výmere 6 881m2 a plochu pre verejnú zeleň o výmere 3 190m2. Plocha pre jednotlivé rodinné domy od cca 800 do 1200m2 s orientáciou pozemkov od komunikácii SV, resp. JV. Šírka pozemkov je od 23m do 25m Plocha pre pozemné komunikácie je určená pre 4 vetvy ciest prepájajúcich ulice Záhradnú a Osloboditeľov. Cesty budú kategórie C3 ako dvojpruhové, obojsmerné. Súčasťou ciest sú jednostranné chodníky pozdĺž jednotlivých ciest. Plocha pre verejnú zeleň je verejná plocha medzi komunikáciami a hranicami pozemkov, ktorá bude slúžiť pre rozvod inžinierskych sietí.